ການຄິດໄລ່ຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ


ການຄິດໄລ່ຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງແລະຄວາມສ່ຽງແມ່ນຫຍັງ?

ຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງ ຂອງພະຍາດແມ່ນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານໃນການພັດທະນາພະຍາດດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະເວລາ. ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງໃນການພັດທະນາພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈ, ໂຣກມະເຮັງ, ໂຣກເສັ້ນເລືອດສະຫມອງແລະອື່ນໆ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເວົ້າວ່າທ່ານມີຄວາມສ່ຽງ 1 ໃນ 10 ຂອງການພັດທະນາພະຍາດທີ່ແນ່ນອນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ນີ້ຍັງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນຄວາມສ່ຽງ 10%, ຫຼືຄວາມສ່ຽງ 0.1 – ຂື້ນກັບວ່າທ່ານໃຊ້ເປີເຊັນຫລືອັດຕານິຍົມ.

ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປຽບທຽບຄວາມສ່ຽງໃນສອງກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຄົນ. ຕົວຢ່າງ, ກຸ່ມສາມາດເປັນຜູ້ສູບຢາແລະບໍ່ສູບຢາ. ທຸກໆປະເພດຂອງກຸ່ມແມ່ນຖືກປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດເພື່ອເບິ່ງວ່າການຢູ່ໃນກຸ່ມເພີ່ມຂື້ນຫຼືຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານໃນການພັດທະນາພະຍາດບາງຢ່າງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ສູບຢາມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການພັດທະນາໂຣກຫົວໃຈເມື່ອທຽບໃສ່ກັບ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ) ຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບຢາ.

ສອງສາມຕົວຢ່າງອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງນີ້ດີກວ່າ:

ຕົວຢ່າງເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດ

ເວົ້າວ່າຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງຂອງການພັດທະນາພະຍາດແມ່ນ 4 ໃນ 100 ໃນຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບຢາ. ເວົ້າວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພະຍາດແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 50% ໃນຜູ້ສູບຢາ. 50% ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 4 – ດັ່ງນັ້ນຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນ 50% ຂອງ 4, ເຊິ່ງແມ່ນ 2. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງຂອງຜູ້ສູບຢາທີ່ ກຳ ລັງພັດທະນາພະຍາດນີ້ແມ່ນ 6 ໃນ 100.

ຕົວຢ່າງເມື່ອເວົ້າເຖິງການຮັກສາ

ເວົ້າວ່າຜູ້ຊາຍມີຄວາມສ່ຽງ 2 ໃນ 20 ໃນການພັດທະນາພະຍາດທີ່ແນ່ນອນໂດຍພວກເຂົາຮອດອາຍຸ 60 ປີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເວົ້າວ່າການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປິ່ນປົວແບບ ໃໝ່ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງການເປັນພະຍາດນີ້ 50%. 50% ແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະອ້າງອີງເຖິງຜົນກະທົບຂອງ 2. 50% ຂອງ 2 ແມ່ນ 1. ດັ່ງນັ້ນ, ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງຫຼຸດລົງຈາກ 2 ໃນ 20, ເປັນ 1 ໃນ 20.

Patient.info ເບິ່ງ​ທັງ​ຫມົດ

ມີຊ່ອງຫວ່າງດ້ານສຸຂະພາບ LGBTQ + ບໍ?

ປະຊາຊົນ LGBTQ + ສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບການ ຈຳ ແນກຢູ່ໃນອັງກິດ. ຄວາມບໍ່ສະ ເໝີ ພາບໄດ້ ນຳ ໄປສູ່ສຸຂະພາບທີ່ທຸກຍາກ …

6 ມ

 • ມີຊ່ອງຫວ່າງດ້ານສຸຂະພາບ LGBTQ + ບໍ?

  ມີຊ່ອງຫວ່າງດ້ານສຸຂະພາບ LGBTQ + ບໍ?

  6 ມ

 • ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເພື່ອກະກຽມການຜ່າຕັດ

  ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເພື່ອກະກຽມການຜ່າຕັດ

  4 ນາທີ

 • ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄປ A&E ເມື່ອໃດ?

  ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄປ A&E ເມື່ອໃດ?

  6 ມ

 • ທ່ານຄວນ 'ອອກມາຫາທ່ານ ໝໍ ຂອງທ່ານບໍ?

  ທ່ານຄວນ ‘ອອກມາຫາທ່ານ ໝໍ ຂອງທ່ານບໍ?

  7 ມ

ຈຳ ນວນທີ່ ຈຳ ເປັນໃນການຮັກສາ (NNT)

ຕົວເລກທີ່ມັກຈະຖືກກ່າວເຖິງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດແມ່ນ NNT. ນີ້ແມ່ນ ຈຳ ນວນຄົນທີ່ຕ້ອງການປິ່ນປົວຄົນ ໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮັກສາ.

ຍົກຕົວຢ່າງ, ເວົ້າວ່າບໍລິສັດການຢາລາຍງານວ່າຢາ X ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາພະຍາດທີ່ແນ່ນອນລົງ 25%. ຖ້າຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງຂອງການພັດທະນາພະຍາດແມ່ນ 4 ໃນ 100, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 25% ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 3 ໃນ 100.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງນີ້ສາມາດເບິ່ງໄປທາງອື່ນ. ຖ້າ 100 ຄົນບໍ່ໄດ້ກິນຢາ, ໃນນັ້ນ 100 ຄົນໃນ ຈຳ ນວນ 100 ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຈະເປັນໂລກນີ້. ຖ້າ 100 ຄົນໃຊ້ຢາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນມີພຽງແຕ່ 3 ໃນ 100 ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເປັນໂລກນີ້. ສະນັ້ນ, ປະຊາຊົນ ຈຳ ນວນ 100 ຄົນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີການປິ່ນປົວເພື່ອໃຫ້ຄົນ ໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແລະບໍ່ເປັນພະຍາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຕົວຢ່າງນີ້, NNT ແມ່ນ 100.

ວິທີທີ່ໄວທີ່ຈະໄດ້ຮັບ NNT ສຳ ລັບການປິ່ນປົວແມ່ນການແບ່ງ 100 ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຢ່າງສົມບູນຂອງຈຸດສ່ວນຮ້ອຍໃນຄວາມສ່ຽງໃນເວລາທີ່ກິນຢາ. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ ໜຶ່ງ ອີກທີ່ວ່ອງໄວ. ເວົ້າວ່າຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງຂອງການພັດທະນາອາການແຊກຊ້ອນຈາກພະຍາດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນ 4 ໃນ 20. ເວົ້າວ່າຢາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງການເປັນພະຍາດແຊກຊ້ອນນີ້ 50%. ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງຈາກ 4 ໃນ 20, ເປັນ 2 ໃນ 20. ໃນແງ່ສ່ວນຮ້ອຍ, 4 ໃນ 20 ແມ່ນ 20%, ແລະ, 2 ໃນ 20 ແມ່ນ 10%. ສະນັ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງໃນການກິນຢານີ້ແມ່ນຈາກ 20% ມາເປັນ 10% – ການຫຼຸດຜ່ອນ 10 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ. NNT ຈະແບ່ງ 100 ໂດຍ 10. ນັ້ນ ໝາຍ ຄວາມວ່າ 10 ຄົນຕ້ອງໄດ້ກິນຢາເພື່ອຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ.

ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຮັກສາ

ການຕັດສິນໃຈວ່າຈະປິ່ນປົວຕ້ອງມີຄວາມສົມດຸນກັບສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ:

 • ຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ຈະເປັນພະຍາດເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນຫຍັງ?
 • ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພະຍາດຮ້າຍແຮງປານໃດ?
 • ຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງຫຼຸດລົງເທົ່າໃດກັບການຮັກສາ?
 • ມີຄວາມສ່ຽງຫຼືຜົນຂ້າງຄຽງແນວໃດໃນການຮັກສາ?
 • ຄ່າປິ່ນປົວເທົ່າໃດ? ມັນຄຸ້ມຄ່າບໍ ສຳ ລັບບຸກຄົນຖ້າບຸກຄົນນັ້ນຈ່າຍ, ຫລືມັນຄຸ້ມຄ່າກັບປະເທດຖ້າລັດຖະບານຈ່າຍ?

ມັນອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເບິ່ງສອງສາມຕົວຢ່າງ:

ເວົ້າວ່າຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງຂອງທ່ານໃນການພັດທະນາພະຍາດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນ 4 ໃນ 1,000. ຖ້າການປິ່ນປົວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 50%, ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າ 4 ຫຼຸດລົງ 50%. ສະນັ້ນ, ການປິ່ນປົວຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງຈາກ 4 ໃນ 1,000 ເປັນ 2 ໃນ 1,000. ບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫລາຍແທ້ໆ.

 • ຖ້າມັນເປັນພະຍາດນ້ອຍໆ, ເຊິ່ງເປັນພະຍາດ ໜຶ່ງ ທີ່ທ່ານອາດຈະຟື້ນຕົວຈາກ, ທ່ານບໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລົບກວນການຮັກສາ.
 • ຖ້າມັນເປັນພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ທ່ານອາດຈະພິຈາລະນາຮັບການປິ່ນປົວ – ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃດໆກໍ່ອາດຈະດີກ່ວາບໍ່ມີເລີຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ:
  • ບອກວ່າມີ 1 ໃນ 100 ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະພັດທະນາຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງຈາກການຮັກສາ. ຈາກນັ້ນທ່ານບໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕ້ອງການການຮັກສາ, ເພາະວ່າຄວາມສ່ຽງຈາກຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງແມ່ນສູງກ່ວາຄວາມສ່ຽງຈາກພະຍາດ.
  • ຖ້າບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໃດໆຈາກການຮັກສາ, ທ່ານອາດຈະພິຈາລະນາການປິ່ນປົວທີ່ຄຸ້ມຄ່າ.
  • ຖ້າການຮັກສາແພງຫຼາຍ:
   • ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້ແລະຕັດສິນໃຈສ່ຽງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ.
   • ຖ້າລັດຖະບານຈ່າຍເງິນ, ມັນອາດຈະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການປິ່ນປົວນີ້, ເພາະວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນບໍ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຫຼາຍຄົນກໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເພື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນຜູ້ ໜຶ່ງ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເວົ້າວ່າຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງຂອງທ່ານໃນການພັດທະນາພະຍາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນ 4 ໃນ 10 ແລະການປິ່ນປົວຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຖິງ 50%. ຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງຂອງທ່ານຫຼຸດລົງເຖິງ 2 ໃນ 10 – ດຽວນີ້ນີ້ແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນໃຫຍ່.

 • ຖ້າມັນເປັນພະຍາດນ້ອຍໆທີ່ທ່ານມີທ່າທາງວ່າຈະຫາຍດີຈາກໂຣກນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດຮັກສາໄດ້ຖ້າບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜົນຂ້າງຄຽງ, ສະນັ້ນບໍ່ຄວນກັງວົນກັບໂຣກນີ້.
 • ຖ້າວ່າມັນເປັນພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ທ່ານແນ່ນອນວ່າທ່ານຕ້ອງການການປິ່ນປົວ, ເພາະວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງຜົນຂ້າງຄຽງແມ່ນຕໍ່າກ່ວາຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດ.
 • ຖ້າການຮັກສາແພງຫຼາຍ:
  • ຖ້າວ່າຣັຖບານ ກຳ ລັງຈ່າຍເງິນ, ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອການປິ່ນປົວນີ້, ເພາະວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າຕົວຢ່າງທີ່ຜ່ານມາແລະມີຄົນ ຈຳ ນວນ ໜ້ອຍ ທີ່ຕ້ອງການການຮັກສາເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດແກ່ຄົນຜູ້ ໜຶ່ງ.

ໃນບົດສະຫຼຸບ

ການຮັກສາເງື່ອນໄຂທາງການແພດມັກຈະຖືກກ່າວເຖິງໃນ ໜັງ ສືພິມລຽບຕາມສາຍ … “ການຮັກສາແບບ ໃໝ່ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນພະຍາດ X ລົງ 25%”. ໃນຂະນະທີ່ສຽງນີ້ດີ, ມັນມັກຈະ ໝາຍ ເຖິງເຄື່ອງຂອງ ພີ່ນ້ອງ ຄວາມສ່ຽງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຂື້ນກັບວ່າພະຍາດທີ່ພົບເລື້ອຍຫຼືຫາຍາກແນວໃດ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຣກທີ່ຫາຍາກບໍ່ໄດ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 75% ສຳ ລັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ມີ 4 ໃນ ໜຶ່ງ ລ້ານຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງແທ້ຈິງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງຫຼຸດລົງເຖິງ 1 ໃນ ໜຶ່ງ ລ້ານ.

ໃນເວລາທີ່ຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຊ້ວິທີການປິ່ນປົວແນວໃດ, ໂດຍຫລັກການແລ້ວທ່ານຄວນຕັດສິນໃຈກັບທ່ານ ໝໍ ຂອງທ່ານຖ້າວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງເກີນຄວາມສ່ຽງ, ຜົນຂ້າງຄຽງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *